Skilaboð.    

Annað:

Skattadagatalið rsk / www.rsk.is 

Júní

1

Greiðsla barnabóta - niðurstaða álagningar fyrri greiðsla

Greiðsla vaxtabóta

3

Vörugjöld af ökutækjum (að hámarki 12 mánuðum eftir innflutning)

Skipulagsgjald

4

Greiðslufrestur á áfengisgjaldi v/innflutnings

Gjalddagi áfengisgjalds af innlendri framleiðslu vegna maí 2019

5

Virðisaukaskattur, eins mánaðar skil

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir mars-apríl 2019

Gjalddagi skatts af heitu vatni fyrir tímabilið mars-apríl 2019

Gjalddagi gistináttaskatts fyrir mars-apríl 2019

18

Olíugjald

Takmörkuð skattskylda

Vörugjöld af ökutækjum, innfluttum í atvinnuskyni

Virðisaukaskattur, skemmri skil

Veiðigjald

Eindagi staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna maí

Eindagi fjársýsluskatts vegna maí

28

Framkvæmdarsjóður aldraðra

Úrvinnslugjald í tolli, 2 mán skil

Útvarpsgjald einstaklinga, greiðsla 1/3

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, greiðsla 1/7

Skilagjald á einnota umbúðir

Þinggjöld lögaðila, fyrirframgr. 5/10

Þing- og sveitarsjóðsgjöld einstaklinga, ógreitt álag á reiknað endurgjald og dráttarvextir SR

Ofgreiddar barnabætur

Úrvinnslugjald vegna innlendrar framleiðslu fyrir mars-apríl 2019

Knúið áfram af 123.is